(autor: r.pr. Konrad Warzocha)

Rada Ministrów przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej szereg rozwiązań prawnych mających ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie w okresie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19.

Zgodnie z medialnymi zapowiedziami, w piątek 27 marca 2020 roku Sejm w toku jednodniowego posiedzenia ma poddać pod głosowanie ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z zapowiedziami, ustawa ma wprowadzić między innymi trwałe zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez trzy miesiące dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, jeżeli ich przychody spadną o więcej niż połowę w stosunku do lutego 2020 roku oraz możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego dla zatrudnionych między innymi na podstawie umowy zlecenia, które straciły źródło dochodu wskutek padnemii COVID-19. Z uwagi na wpływ pandemii koronawirusa na praktycznie wszystkie dziedziny życia oraz dynamicznie zmieniające się założenia projektowanej ustawy, nie jest jednak znany ostateczny kształt rozwiązań jakie ma wprowadzić ustawa.

Niezwłocznie po wejściu w życie ustawy w jej ostatecznym brzmieniu poinformujemy Was o jej najważniejszych założeniach.

Niezależnie czy wprowadzone instytucje będą stanowić rzeczywistą odpowiedź na problemy przedsiębiorców oraz pracowników, należy wiedzieć, iż ustawa nie wprowadza żadnych zmian w ustawie prawo upadłościowe, zgodnie z którą niewypłacalny dłużnik nadal zobowiązany jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności!

Jeżeli masz problemy finansowe, powstałe również na skutek pandemii koronawirusa oraz nie jesteś pewien czy zdołasz sobie z nimi poradzić, napisz do nas - znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie!