OFERTA

Tworzymy Zespół specjalistów, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy praktyków prawa: adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych oraz radców prawnych.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę prawną w szerokim zakresie. Pełen zakres naszych specjalizacji znajduje się w zakładce „W czym możemy pomóc?”

Współpracę z naszymi Klientami opieramy przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań Klienta, a każda sprawa analizowana jest przez nas indywidualnie. W codziennej pracy przykładamy ogromną wagę do tego, aby warunki współpracy, przebieg każdej sprawy oraz zasady rozliczeń finansowych były czytelne i w pełni zrozumiałe.

Podstawowe koszty naszych usług kształtują się w następujący sposób:

Konsultacja prawna w sprawach oddłużeniowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych
350 zł

Spotkajmy się, w naszej Kancelarii lub online i porozmawiajmy o Twoim zadłużeniu oraz o możliwościach spłaty zobowiązań. W trakcie takiej konsultacji wysłuchamy Twojej historii i po uzyskaniu dodatkowych informacji zarekomendujemy najlepsze rozwiązanie na wyjście z długów!

Jeśli zdecydujesz się, abyśmy pomogli Ci w przejściu przez proces oddłużenia, cena konsultacji zostanie zaliczona na poczet kosztu wybranego rozwiązania oddłużeniowego.

Konsultacja prawna w pozostałym zakresie naszych specjalizacji (zobacz w zakładce „W czym możemy pomóc?”)
250 zł
Spotkajmy się, w naszej Kancelarii lub online i porozmawiajmy o Twojej sprawie. W trakcie takiej konsultacji, trwającej nie dłużej niż godzinę, przeanalizujemy Twój problem i zaproponujemy najlepsze rozwiązania!
Pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym350 zł/h 

Oferujemy pomoc w bieżącej obsłudze prawnej osobom fizycznym i firmom, wobec których prowadzone są postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne. Są to postępowania bardzo specyficzne, wymagające specjalistycznej wiedzy prawnej, znajomości praktyki sądowej i bogatego doświadczenia.

Nasi prawnicy wiedzą jak skutecznie rozwiązywać trudne prawne problemy i konflikty z w relacjach z syndykiem, zarządcą lub nadzorcą, oraz sądem i wierzycielami.

Pomoc prawna w pozostałym zakresie naszych specjalizacji (zobacz w zakładce „W czym możemy pomóc?”)250 zł/h Pomożemy Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych! Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porady prawnej, sporządzaniu opinii prawnej, opracowywaniu projektu dokumentu lub pisma oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
Przeprowadzenie „Audytu Zdolności Oddłużeniowej, Upadłościowej lub Restrukturyzacyjnej” dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i przedsiębiorcówod 1.600 zł 

Wiemy, że prowadząc na co dzień gospodarstwo rolne lub firmę ciężko jest „złapać” dystans niezbędny do rzetelnej oceny stanu zadłużenia, a co za tym idzie, do podjęcia skutecznych działań restrukturyzacyjnych i oddłużeniowych. Oferujemy przeprowadzenie kompleksowego „Audytu Zdolności Oddłużeniowej” Twojego gospodarstwa lub firmy. Taki Audyt ma na celu dogłębne przeanalizowanie stanu zadłużenia, wskazanie możliwości regulowania zobowiązań, oraz zarekomendowanie możliwych sposobów na oddłużenie.

Jeśli zdecydujesz się, abyśmy pomogli Ci w przejściu przez proces oddłużenia, cena Audytu zostanie zaliczona na poczet kosztu wybranego rozwiązania oddłużeniowego. 

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej)od 4.500 złSpotkamy się w naszej Kancelarii lub online, uzyskamy niezbędne informacje, zapiszemy Twoją historię, skompletujemy przekazane dokumenty i przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości. Po złożeniu wniosku w sądzie będziemy monitorować stan sprawy, aż do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości!
Przygotowanie wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez konsumenta (osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej)od 4.500 złSpotkamy się w naszej Kancelarii lub online, uzyskamy niezbędne informacje, zapiszemy Twoją historię, skompletujemy przekazane dokumenty i przygotujemy wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Po złożeniu wniosku w sądzie będziemy monitorować stan sprawy, aż do wydania stosownego postanowienia!
Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcyod 9.000 zł Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Usługa obejmuje niezbędne czynności zmierzające do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy.
Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym (przygotowana likwidacja, tzw. pre-pack)Cena uzgadniana indywidualnie, w zależności od składu i wartości majątku dłużnika, ilości nabywców i struktury wierzycieliZgodnie ze stosownymi przepisami Prawa upadłościowego, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Usługa obejmuje niezbędne czynności zmierzające do przygotowania przedmiotowego wniosku.
Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjneod 12.000 zł 
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. 
Usługa obejmuje niezbędne czynności zmierzające do przygotowania stosownego wniosku. 

Wskazane powyżej kwoty są kwotami brutto. Sposób płatności, w tym możliwości rozłożenia płatności na raty, uzgadniany jest indywidualnie. Przy świadczeniu pomocy prawnej oferujemy także możliwość rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowo. Wysokość opłaty ryczałtowej zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz indywidualnych uzgodnień z Klientem.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie rozwiązania możemy zaproponować w Waszej sprawie, prosimy o kontakt e-mail: kontakt@prawnicypomagaja.pl

Oferujemy możliwość prowadzenia spotkań online za pomocą takich komunikatorów, jak Skype lub ZOOM.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!