Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2020-01-16
NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2020! (część 8)

Umorzenie postępowania na wniosek upadłego: obecnie – bezwzględne uprawnienie upadłego, po zmianie prawa – możliwy „przymus trwania” w upadłości? 

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2020-01-08
NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2020! (część 7)

Nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości?!

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2020-01-02
NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 2020! (część 6)

Co będzie ważniejsze po zmianie przepisów: oddłużenie upadłego czy bezwzględna windykacja?

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2019-12-26
Syndyk masy upadłości SKOK nie może żądać od członków kasy zapłaty do podwójnej wysokości udziałów.

Sąd Najwyższy pochylił się nad sprawą dotyczącą wielu członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych uznając, iż syndyk masy upadłości SKOK nie może żądać od jej członków i jednocześnie klientów, by ponosili koszty strat powstałych w kasie w podwójnej wysokości, bez wcześniejszej uchwały walnego zgromadzenia kasy.

WIĘCEJ
Działalność gospodarcza Zmiany w prawie 2019-12-19
Zmiany w podatkach: Jeden rachunek bankowy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Od 1 stycznia 2020 roku należności podatkowe z PIT, CIT oraz VAT podatnik będzie zobowiązany do wpłaty na przypisany mu indywidualny rachunek – tzw. mikrorachunek podatkowy.

WIĘCEJ
Zmiany w prawie 2019-12-12
Umowa dowodowa jako jedna z umów procesowych

Wprowadzenie instytucji umowy dowodowej ma w założeniu przyczynić się do sprawniejszego rozwiązania sporu między przedsiębiorcami, poprzez możliwość wyłączenia w sporze sądowym powoływania się na konkretne dowody. Zawarcie takiej umowy powinno zostać wszakże poprzedzone szczegółową analizą jej postanowień, żeby nie uniemożliwić w toku ewentualnego postępowania sądowego udowodnienia swoich racji. 

WIĘCEJ
Działalność gospodarcza Zmiany w prawie 2019-11-28
Wejście w życie przepisów o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2019-11-22
Trybunał Sprawiedliwości UE o polskich przepisach o postępowaniu nakazowym

W dniu 07 listopada 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE, wydał orzeczenie w połączonych sprawach C-419/18 oraz C-483/18, dotyczących warunków dopuszczalności wydania nakazu zapłaty z weksla w postępowaniach nakazowych prowadzonych przeciwko konsumentom. 

WIĘCEJ
Działalność gospodarcza Zmiany w prawie 2019-11-07
Ułatwienia w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do Kodeksu spółek handlowych wprowadzona została możliwość udziału w zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2019-10-18
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Rzecznik generalny TSUE 14 maja br. stwierdził, iż polskie sądy mogą unieważnić w całości umowy kredytowe zawierające klauzule abuzywne jeśli taki jest interes konsumenta i nie jest możliwe zastąpienie ich przepisami ogólnymi.

WIĘCEJ