Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie 2020-07-30
Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw

Polityka Nowej Szansy  

W dniu 16 lipca 2020 roku doszło do uchwalenia ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. W przedmiotowej ustawie przewidziano trzy kategorie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, tj. pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację. 

WIĘCEJ
Rodzina Problemy z prawem karnym 2020-07-07
Konsekwencje znęcania się oraz dopuszczania się przemocy w rodzinie

 W dzisiejszym wpisie skupimy się na konsekwencjach przemocy w rodzinie innych niż te, które są bezpośrednim następstwem wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania karnego.

WIĘCEJ
Rodzina Problemy z prawem karnym 2020-07-07
Na czym polega znęcanie się i co za nie grozi?

Coraz więcej osób spotyka się na co dzień ze znęcaniem psychicznym oraz fizycznych jako obserwatorzy bądź jako osoby, których problem ten bezpośrednio dotyczy.

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść Zmiany w prawie Koronawirus 2020-06-09
Egzekucja w czasie pandemii

Czy Tarcza Antykryzysowa wstrzymuje trwające postępowania egzekucyjne oraz wyłącza możliwość ich wszczynania?

WIĘCEJ
Zmiany w prawie Koronawirus 2020-05-27
Rozpoczęcie oraz dalszy bieg terminów procesowych

Tarcza antykryzysowa 3.0 - Rozpoczęcie oraz dalszy bieg terminów procesowych. 

WIĘCEJ
Problemy z prawem karnym 2020-05-26
Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny czyli alternatywny sposób odbywania kary pozbawienia wolności.

Kiedy jest możliwy? Jakie warunki należy spełnić?

WIĘCEJ
Koronawirus 2020-05-20
Stan epidemii – dwa miesiące później

Dzisiaj, równo dwa miesiące od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, podsumowujemy ostatnie tygodnie naszej pracy.

Dziękujemy za dane nam zaufanie i korzystanie z naszych usług!

WIĘCEJ
Długi i jak z nich wyjść 2020-05-14
Komornik bierze wszystko?

Jednym z tematów budzących wiele emocji jest zagadnienie wysokości kwot wolnych od egzekucji w kontekście zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym. Jest to w naszej ocenie jedno z zagadnień prawnych, w których „teoretyczne” podejście do tematu znacząco odbiega od życiowej praktyki.

WIĘCEJ
Działalność gospodarcza Koronawirus 2020-05-08
Tarcza 2.0 - Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, które mają być realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz jej spółkę zależną.

WIĘCEJ
Praca Koronawirus 2020-05-05
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Możliwość zaspokojenia roszczeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Co? Kiedy? Jak? 

WIĘCEJ