Łukasz Czarnocki
Łukasz Czarnocki

Radca prawny

Łukasz Czarnocki – radca prawny od 2014 roku, specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz upadłościowego. Posiada doświadczenie zawodowe związane z zapewnieniem bieżącej obsługi prawnej syndykom oraz nadzorcom sądowym, a także w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych (organizacja zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sporządzanie dokumentów wewnętrznych) oraz przeprowadzaniu audytów prawnych.