Wioletta Wydrzyńska
Wioletta Wydrzyńska
Doradca restrukturyzacyjny

Wioletta Wydrzyńska – z wykształcenia magister inżynier inżynierii środowiska, dyplomowany menedżer, psycholog. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (licencja nr 162) – jest od 2001 roku czynnym doradcą, syndykiem, zarządcą, nadzorcą i pełnomocnikiem w wielu postępowaniach upadłościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w doradztwie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi, w restrukturyzacji, likwidacji, sanacji przedsiębiorstw.

Jako psycholog natomiast specjalizuje się w pomocy przedsiębiorcom w kryzysie, osobom uzależnionym od alkoholu oraz w psychoonkologii. Prowadzi wspólnie z mężem – Piotrem Pawłem Wydrzyńskim – gabinet poradnictwa psychologicznego.

Społecznie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, powodujących problemy psychiczne, destabilizację życiową oraz kryzys ekonomiczny i osobisty. Ponadto jest członkiem Rady Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej.