Wojciech Zieliński
Wojciech Zieliński

Adwokat

Wojciech Zieliński – Urodzony w 1957 r. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obronił pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego, w latach 1982 r. do 1984 r. odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W II połowie 1984 r. rozpoczął pracę jako asesor a następnie sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sądu Rejonowego w Pruszkowie i Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, którego w 1990 r. został Prezesem. Od 1993 r. będąc radcą prawnym pełnił funkcję doradcy prawnego w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 1995 r. po wpisie na listę adwokatów - wspólnik Kancelarii. Począwszy od 2000 r. członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej, a od 2005 r. członek i Przewodniczący Komisji Ligi EKSTRAKLASA S.A., od 2012 r. Przewodniczący Komisji ds. Prawnych PZPN. Specjalizacja zawodowa to: prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy i prawo autorskie. W sferze zainteresowań pozazawodowych znajdują się piłka nożna, turystyka, muzyka poważna.