ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Zespół Adwokatów, Doradców Restrukturyzacyjnych i Radców Prawnych „Prawnicy Pomagają!” – jako wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zależności od podmiotu zajmującego się daną sprawą, jest:

a) Piotr Paweł Wydrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Paweł Wydrzyński, NIP: 1230268439, adres: ul. Wiolinowa 5 lok. 44, 02-785 Warszawa;

b) Wioletta Wydrzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firma: Wioletta Wydrzyńska, NIP: 1230273498, adres: ul. Wiolinowa 5 lok. 44, 02-785 Warszawa;

c) Łukasz Czarnocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŁUKASZ CZARNOCKI, NIP: 1132335838, adres: ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, 02-784 Warszawa;

d) Marcin Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Marcin Krawczyk Kancelaria Radcy Prawnego, NIP: 6581733812, adres: ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, 02-784 Warszawa;

e) Konrad Warzocha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KONRAD WARZOCHA, NIP: 8133554262, adres: ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, 02-784 Warszawa;

f) Piotr Olewniczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PIOTR OLEWNICZAK, NIP: 5662008641, adres: ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, 02-784 Warszawa;

g) Agnieszka Amroziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Ambroziak, NIP: 5261421625, adres: ul. Jana Cybisa 6 lok. U8, 02-784 Warszawa;

h) Tadeusz Kościółek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA-TADEUSZ KOŚCIÓŁEK, NIP: 1230151654, adres: ul. Filtrowa 67 lok. 69, 02-055 Warszawa;

i) Olga Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Olga Zielińska Adwokat, NIP: 1231106785, adres: ul. Żytnia 15 lok. 12, 01-014 Warszawa;

j) Wojciech Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA ADWOKACJA ŚLIWIŃSKI, ZIELIŃSKI Wojciech Zieliński wspólnika spółki cywilnej, NIP: 9510023499, adres: ul. Żytnia 15 lok. 12, 01-014 Warszawa

- każda z osób ww. zwana dalej: „Administratorem”.

Użytkownik zostanie poinformowany, która z osób jest Administratorem. W przypadku braku otrzymania przez Użytkownika informacji o właściwym administratorze danych osobowych, Administratorem jest Paweł Piotr Wydrzyński.

2. Dane podlegające przetwarzaniu

Danymi osobowymi, zgodnie z RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane za pośrednictwem strony internetowej następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu.

Administrator ze względu na świadczenie usług prawnych, przetwarza dane osobowe nie tylko Użytkowników, lecz również innych podmiotów, w szczególności pracowników Użytkownika, osób reprezentujących Użytkownika przy zawieraniu umowy i jej realizacji, dane osobowe stron procesowych oraz ich pełnomocników, świadków oraz biegłych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Administratora.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe w celach:

a) zawierania i wykonywania umów z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) np. podatkowych, księgowych;

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym:

- prowadzenie bieżącego kontaktu z Użytkownikami, związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych,

- komunikacja i udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia elektroniczne lub telefoniczne,

- realizacja umów oraz zleceń w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

- prowadzenie wewnętrznych czynności administracyjnych czy archiwizacyjnych

Przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz historii otwieralności wiadomości, będzie następować na podstawie udzielonej zgody.

3. Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w dowolnym momencie wycofana.

5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie żądanych danych osobowych może okazać się niezbędne i konieczne, aby zrealizować usługi na rzecz Użytkowników lub wykonać cele, dla których zebrane dane mają być przetworzone.

Podanie danych przez uczestników przeprowadzanych szkoleń/wydarzeń jest niezbędne w celu wzięcia przez te osoby udziału w organizowanych przez Administratora wydarzeniach, spotkaniach czy szkoleniach.

6. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań, a w tym dotyczących informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@prawnicypomagaja.pl

7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, mogącego mieć wpływ na sytuację prawną Użytkownika. W ramach przetwarzania tzw. historii otwieralności używane narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, aby lepiej dostosować ich treść do potrzeb i oczekiwań Użytkowników.

8. Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Będą to przede wszystkim zewnętrzni dostawcy usług (księgowi, prawnicy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną). W sytuacji, kiedy udostępnienie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa bądź też nie będą udostępnione innym administratorom danych osobowych, Administrator udostępni dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy weryfikacji zachowania przez podmiot przetwarzający wszelkich zasad zapewniających integralność powierzonych mu danych osobowych (art. 28 RODO).

9. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników oraz Uczestników szkoleń/wydarzeń do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, oraz, po wycofaniu zgody, wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących przetwarzania danych.

11. Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzanych danych

W zakresie przetwarzanych danych osobowych, Użytkownicy posiadają wszelkie uprawnienia wynikające z RODO oraz z przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności:

– dostępu do swoich danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);

– sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

– usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

– przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki Cookies

Pliki cookies są zapisywane na komputerze podczas przeglądania każdej strony internetowej. To dane informatyczne, najczęściej zapisywane w formie małych plików tekstowych w schowku przeglądarki internetowej. Są one bardzo praktyczne dla Użytkownika – dzięki nim zapamiętywane są jego unikalne ustawienia, jakie wprowadza na danej stronie.

Pliki cookie są użyteczne także dla właścicieli stron. Dzięki nim możemy śledzić ruch na naszej stronie i sprawdzać, co robią na niej nasi użytkownicy. Z pomocą plików cookies dowiadujemy się, jakie materiały się im podobały i następnym razem wybieramy treści, które spodobają się internautom jeszcze bardziej. „Ciasteczka” pomagają także reklamodawcom, którzy dzięki nim mogą dobrać dla Ciebie oferty, którymi możesz być zainteresowany.

Rezygnacja z plików cookies

Zarządzać swoimi plikami cookies może każdy użytkownik internetu. Aby to zrobić, należy odpowiednio zarządzać ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Aby lepiej poznać i zrozumieć działanie plików cookies, należy zapoznać się z informacjami dostarczanymi przez podmiot oferujący daną przeglądarkę internetową. W większości przypadków są one dostępne na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies

w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — blokując automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

W tym miejscu pragniemy poinformować, że wyłączenie bądź ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej.