Długi i jak z nich wyjść
Rozwiązania dla zadłużonych gospodarstw rolnych

Powodów nadmiernego zadłużenia osób prowadzących gospodarstwa rolne należy szukać w specyfice rolnictwa, w którym tendencja do zadłużania się jest wyższa, niż w innych branżach gospodarki.

Na efektywność produkcji rolnej w zdecydowanej większości mają wpływ czynniki niezależne od rolnika. Zadłużenie może wynikać choćby z kryzysów na rynkach rolnych lub szkód powstałych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Dla przykładu, w latach 2017 – 2019 klęska suszy dotknęła praktycznie całą Polskę, objęła zbiory zbóż, warzyw, rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych, co znacząco wpłynęło na wysokość plonów i w sposób oczywisty przełożyło się na wynik ekonomiczny produkcji rolnej. Specyfiką tej branży są również wydłużone terminy płatności ze strony kontrahentów, sezonowość produkcji i wahania cen płodów rolnych, które nie pozwalają na precyzyjne oszacowanie przychodów z podjętego przedsięwzięcia. Jako czynniki zależne od rolników można wskazać brak kapitałów własnych, błędy w zarządzaniu gospodarstwem oraz zbyt późne reagowanie na pojawiające się symptomy niewypłacalności.

Zadłużenie gospodarstw rolnych wiąże się z łańcuchem wzajemnych zależności pomiędzy czynnikami niezależnymi i zależnymi. Gdy plony są za niskie lub zapłata od kontrahenta nie wpłynie w terminie, rolnik nie jest w stanie uregulować swoich płatności. W konsekwencji powstają zatory płatnicze, nieuregulowane zobowiązania, dodatkowe koszty (odsetki, kary umowne) oraz skutki w postaci wypowiedzeń umów kredytowych, leasingowych i pożyczek. Wszystko to zwiększa ryzyko prowadzonej działalności, ogranicza możliwości rozwoju i nakładów na inwestycje. Utrzymywanie się dłuższy czas w takim stanie, bez podejmowania jakichkolwiek programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, nieuchronnie zmierzać będzie do bankructwa rolnika.

Pomagamy rolnikom dostrzec właściwy moment podjęcia działań restrukturyzacyjnych, wspólnie układamy najlepszy plan działań i kompleksowo wspieramy w drodze wyjścia z kryzysu.

Kontakt z nami

Zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, także zbieranych i przechowywanych w plikach „cookies”, pozostawionych podczas korzystania przeze mnie z usług Zespołu „Prawnicy Pomagają!”, w tym ze strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności, w celach marketingowych, t.j. w celach analizowania i profilowania.

ikona-pomoc
Czy potrzebujesz pilnie pomocy prawnej?
Nasi prawnicy pomogą rozwiązać Twoje problemy
Bez wychodzenia z domu, bez zbędnych formalności pomożemy Ci od zaraz. U nas Twoje problemy zawsze będą w centrum uwagi!