Nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości?!


Już 24 marca 2020 roku wejdą w życie przepisy zmieniające prawo upadłości konsumenckiej. W serii wpisów na naszym firmowym blogu komentujemy nowe prawo, rozwiewamy wątpliwości i wyjaśniamy prawne zawiłości. Dzisiaj kilka słów o formularzu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Niektórzy zadłużeni konsumenci prawdopodobnie już przygotowują się, aby pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów złożyć w sądzie stosowny wniosek o ogłoszenie swojej upadłości. Warto więc wiedzieć, że formularz prawdopodobnie ulegnie zmianie. Wprawdzie nie zostały jeszcze opublikowane jakiekolwiek akty wykonawcze do nowego prawa – w tym brak jest jeszcze nowego formularza – niemniej jest oczywiste, że taki nowy formularz niedługo zostanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniony.


Dlaczego – naszym zdaniem – nowy formularz jest konieczny oraz jakie konkretnie zmiany powinny w nowym formularzu zostać wprowadzone?

Przede wszystkim, dłużnik nie będzie składał oświadczenia o zapoznaniu się z treścią art. 4914, gdyż artykuł ten został uchylony w nowym prawie. Ponadto nowe prawo nie przewiduje żadnych negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości. O tym, wobec kogo zostanie ogłoszona upadłość pisaliśmy TUTAJ.

Konieczne natomiast stanie się złożenie oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Niezgodność z prawdą lub niezupełność wniosku będzie mogło być podstawą do umorzenia postępowania, niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej za podawanie we wniosku nieprawdziwych danych.

Poza tym powstanie konieczność podania NIP-u dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku.

Ponadto, przepisy zobowiążą wnioskodawcę do przekazania sądowi:

• informacji o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

• informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

• informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.


Ale to jeszcze nie wszystkie zmiany!

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnik będzie mógł złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości (tzw. pre-pack) oraz oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jeżeli natomiast dłużnik, który stał się niewypłacalny, będzie chciał wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, konieczne będzie złożenie wniosku na całkiem nowym formularzu prawdopodobnie pod nazwą: „Wniosek dłużnika o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli”.

Niezależnie od powyższych uwag, warto również wspomnieć o zmianie prawa, w związku z ostatnią nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Zgodnie z art. 4583 § 1 k.p.c., we wniosku powinno się wskazywać adres poczty elektronicznej wnioskodawcy bądź informację, że jej nie posiada. Nie wiemy, czy w nowym formularzu będzie na to odrębna rubryka, ale brak informacji we wniosku w powyższym zakresie może być potraktowany jako brak formalny. Sąd wezwie wówczas do uzupełnienia braków.

Wszystkie wskazane powyżej zmiany powodują, że formularz wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości powinien się zmienić. Gdy tylko taki formularz zostanie udostępniony, poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie.

__________________________________________

Przedstawione w niniejszym artykule spostrzeżenia, analizy i obawy znajdą (lub nie znajdą) potwierdzenie w orzecznictwie sądów, czynnościach syndyków i aktywności wierzycieli pod rządami nowych przepisów. Do tego czasu pożądane jest, abyśmy refleksyjnie, krytycznie, ale i rzeczowo przyjrzeli się nowemu prawu upadłości konsumenckiej.

W kolejnych wpisach przedstawimy i skomentujemy inne zmiany przepisów.

Wcześniejsze wpisy zamieściliśmy TUTAJ (cz. 1),  TUTAJ (cz. 2),  TUTAJ (cz. 3),  TUTAJ (cz. 4) TUTAJ (cz. 5) oraz TUTAJ (cz.6)

Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką napisz do nas - jesteśmy po to, żeby pomagać!

Bądź z nami!


(autor: Piotr Paweł Wydrzyński)